Hopp til innholdet

Medlemsbetingelser SAGA FT

1. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av fasilitetene til SAGA FT.

2. SAGA FT forbeholder seg rett til å avlyse eller avslutte kurs og timer som står på timeplanen. Dette gjelder også endring av åpningstid. Følg med på vår hjemmeside eller vår facebook side for nyeste info.

3. Medlemmet må være fylt 13 år for bruk av treningssalen, med mindre det er egne oppsatte kurs. Tegning av avtalegiro påkrever signatur av foreldre/foresatte frem til fylte 18 år.

4. Barn under 13 år har av sikkerhetsmessige grunner ingen adgang til treningssalen.

5. Medlemmer forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som gjelder for SAGA FT.

6. Medlemmer forplikter seg til å rydde på plass utstyr som blir brukt og holde orden etter seg.

7. SAGA FT fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i SAGA FT. Herunder også skade på klær, tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.

8. Av hygieniske og miljømessige årsaker bør medlemmene bruke t-skjorte ved bruk av treningssalen. Videre skal håndkle benyttes på utstyr. Det skal benyttes sko, det er ikke lov til å trene uten.  Sko som avgir farge eller skitt er ikke tillatt.

9. Medlemmet forplikter seg til å opplyse om all endring av personalia, bosted og kontonummer/kortnummer. SAGA FT forbeholder seg retten til å sende ut info/reklame til medlemmet.

10. Det er ikke tillatt for medlemmer å selge/rekruttere eller lignende aktivitet i SAGA FT sine lokaler.

11. SAGA FT anmoder medlemmer om å ikke ta bilder eller legge ut bilder fra SAGA FT med andre medlemmer uten å ha fått godkjenning fra den/de personene det gjelder.

12. Ved innmelding til SAGA FT på internett er det 14 dagers angrerett.

13. Ved innmelding til SAGA FT går det fra dato til dato og det er 1 måneds oppsigelsestid og ingen binding. Man er selv ansvarlig for å si opp sitt medlemskap. Dette skal gjøres pr.epost til post@sagaft.no, eller i resepsjonen på dagtid mellom 08:00-16:00

14. Adgangsarmbånd/qr-kode til SAGA FT er personlig , det er ikke tillatt å slippe inn personer uten bånd/qr-kode eller låne det bort. Ved misbruk risiker du bot og utestengelse. Dette gjelder alle innganger til Dampsaga Senter og SAGA FT. Boten er kr 1500,- 

15. Oppbevaringsskap skal KUN brukes når man er tilstede under trening. Skapene er ingen oppbevaringsplass. Man risikerer å få låsen klipt av og innhold fjernet

16. Gebyr for ikke å møte til Crossfit-timer –  Avbook av time er mulig innen 60 min før timenHvis man ikke møter på bookede timer er gebyret kr 50,- pr. gang Gebyret vil komme som en manuell faktura i medlemssystemet. Selvfølgelig vet vi at ting kan skje som man ikke rår over, og da skal det sendes en SMS til Tom minimum 30 min før timen starter (mobil 45 81 72 98) Kun denne kanalen som gjelder.