Hopp til innholdet

Medlemsbetingelser SAGA FT

 

1. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av fasilitetene til SAGA FT.

2. SAGA FT forbeholder seg rett til å avlyse eller avslutte kurs og timer som står på timeplanen. Dette gjelder også endring av åpningstid. Følg med på vår hjemmeside eller vår facebook side for nyeste info.

3. Medlemmet må være fylt 15 år for bruk av treningssalen, med mindre det er egne oppsatte kurs. Tegning av avtalegiro påkrever signatur av foreldre/foresatte frem til fylte 18 år.

4. Barn har av sikkerhetsmessige grunner ingen adgang til treningssalen.

5. Medlemmer forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som gjelder for SAGA FT.

6. Medlemmer forplikter seg til å rydde på plass utstyr som blir brukt og holde orden etter seg.

7. SAGA FT fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i SAGA FT. Herunder også skade på klær, tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.

8. Tap av adgangsarmbånd erstattes mot en avgift på kr 100,-

9. Av hygieniske og miljømessige årsaker bør medlemmene bruke t-skjorte ved bruk av treningssalen. Videre skal håndkle benyttes på utstyr. Sko som avgir farge eller skitt er ikke tillatt.

10. Medlemmet forplikter seg til å opplyse om all endring av personalia, bosted og kontonummer. SAGA FT forbeholder seg retten til å sende ut info/reklame til medlemmet.

11. Det er ikke tillatt for medlemmer å selge/rekruttere eller lignende aktivitet i SAGA FT sine lokaler.

12. SAGA FT anmoder medlemmer om å ikke ta bilder eller legge ut bilder fra SAGA FT med andre medlemmer uten å ha fått godkjenning fra den/de personene det gjelder.

13. Ved innmelding til SAGA FT på internett er det 14 dagers angrerett.

14. Ved innmelding til SAGA FT går det fra dato til dato og det er 1 måneds oppsigelsestid og ingen binding.

15. Adgangsarmbånd til SAGA FT er personlig , det er ikke tillatt å slippe inn personer uten bånd eller låne det bort. Ved misbruk risiker du bot og utestengelse. Dette gjelder alle innganger til Dampsaga Senter og SAGA FT